Urudžbeni zapisnik

web icon ap uzProgram za vođenje pisarnice
Uredsko poslovanje obuhvaća primanje i izdavanje pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.
Aplikacija „Urudžbeni zapisnik“ je WEB aplikacija te sadrži sve što je potrebno za efikasno vođenje evidencije o primljenim i izdanim pismenima. Aplikacija povezuje pismena upravnog i neupravnog postupka u jedinstvenu radnu okolinu, pa je stoga namijenjena svima koji žele poboljšati svoju organiziranost i produktivnost. U izradi urudžbenog zapisnika korištena je najnovija zakonski propisana pravna regulativa (primjenjuje se od 1.1.2010). Aplikacija omogućuje višekorisnički rad. Sigurnost je implementirana kroz više razina pristupa podacima, time se može određenom korisniku dozvoliti ili oduzeti pravo na rad u dijelu aplikacije čime osiguravamo zaštitu podataka od neovlaštenog ažuriranja i pregledavanja pojedinih dijelova baze podataka. Aplikacija je izrađena primjenom najnovijih WEB rješenja.

Opširnije...

DMS – Document Management System

web icon ap dms3Sustavom za upravljanje dokumentima (DMS – Document Management System) nazivaju se sustavi koji vode određene procese nad dokumentima u svrhu njihovog organiziranja. Osnovni dio digitalnog upravljanja dokumentima je konverzija papirnatih dokumenata u elektroničke datoteke na računalu. Nakon digitalizacije svaki dokument je dostupan na računalu a računalnom mrežom i sustavom za upravljanje dokumentima i svim ostalim korisnicima. Veliki broj organizacija u svijetu svakodnevno koriste sustave za upravljanje dokumentacijom umjesto papirnatih arhiva. Razlozi za takav način rada su višestruki:
• sprečavanje gubitaka podataka (izradom elektroničkih arhiva)
• smanjenje potreba za fizičkim prostorom
• olakšavanje upravljanja dokumentima
• brzo pronalaženje dokumenata
• centralna administracija dokumenata

Opširnije...

Socijalna skrb Županije

Upravni odjeli za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu kao upravna tijela Županije obavljaju poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i športa te tehničke kulture. Upravni odjeli za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju poslove vezane uz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnosti Županije.

Opširnije...
Top