Zaboravljena lozinka?
     
Početna stranica Gotova rješenja Rješenja u pripremi Naruči proizvod Pitanja i odgovori
 
Gotova rješenja
    

Registar nekretnina

Temeljem analize Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu drugih županija, gradova i općina te Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske prema kojem je ustrojen Registar državne imovine pri Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom utvrdili smo sve potrebne podatke koje mora sadržavati Popis nekretnina u vlasništvu županija, gradova i općina.
Poljoprivredno zemljište

Za potrebe Osječko-baranjske županije Zavod za informatiku Osijek je razvio računalni program za vođenje zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta koji se nalazi u primjeni u jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije. Aplikacija je izrađena web tehnologijom i namijenjena praćenju zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u jedinicama lokalne samouprave sa mogućnošću evidencije neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i zemljišta u koncesiji.Urudžbeni zapisnik

Aplikacija „Urudžbeni zapisnik“ je WEB aplikacija te sadrži sve što je potrebno za efikasno vođenje evidencije o primljenim i izdanim pismenima. Aplikacija povezuje pismena upravnog i neupravnog postupka u jedinstvenu radnu okolinu, pa je stoga namijenjena svima koji žele poboljšati svoju organiziranost i produktivnost. U izradi urudžbenog zapisnika korištena je najnovija zakonski propisana pravna regulativa (primjenjuje se od 1.1.2010). Aplikacija omogućuje višekorisnički rad.Grobni očevidnik

"Grobni očevidnik" je aplikacija koja je usklađena s važećim zakonskim propisima o vođenju grobnog očevinika, koji je na snazi od 1. siječnja 1999. godine NN 143/98, a na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o grobljima NN 19/98. Aplikacija omogućava obradu i pregled bitnih elemenata o korisnicima, uplatiteljima, pokojnicima, zaduženjima, uplatama, tehničkim karakteristikama objekata i uvjetima za upravljanje grobljima.
Koncesije u zdravstvu

Dana 16.09.2010. god. pokrenut je web računalni program za evidenciju, dodjelu i financijsko praćenje koncesija u zdravstvu. Predmet koncesija u zdravstvu je obavljanje javne zdravstvene službe zdravstvenih djelatnosti dentalne medicine, laboratorijske dijagnostike, obiteljske (opće) medicine, zdravstvene njege u kući, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, medicine rada i zdravstvene zaštite žena. Dodjelu i praćenje koncesija u zdravstu vodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Kapucinska 40 (1. kat),31000 Osijek.DMS – Document Management System

Sustavom za upravljanje dokumentima (DMS – Document Management System) nazivaju se sustavi koji vode određene procese nad dokumentima u svrhu njihovog organiziranja. Osnovni dio digitalnog upravljanja dokumentima je konverzija papirnatih dokumenata u elektroničke datoteke na računalu.Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

Aplikacija „Komunalna naknada i naknada za uređenje voda“ je razvijena djelom po uputama i u suradnji s Hrvatskim Vodama, za potrebe obračuna i naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda u jedinicama lokalne samouprave. Osnovna svrha aplikacije je da korisniku omogući godišnje zaduženje i uvid u naplatu pojedinog obveznika za površinu koju on posjeduje. Aplikacija ima mogućnost neovisnog (zasebnog) rada komunalne naknade i naknada za uređenje voda.
eJavna Nabava

eJavna Nabava je aplikacija namijenjena Obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi čiji je cilj uređenje uvjeta i postupaka javne nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi robe i usluga te ustupanju radova, a u svrhu djelotvornog korištenja proračunskih i drugih sredstava te poticanja slobodnoga tržišnog nadmetanja.

Usluge korisnicima
Referentna lista
Pošalji porukuPreuzmite najnovije verzije
Internet
Explorer
Flash
player
Adobe
Reader
 


Programska rješenja optimizirana su za Internet Explorer 7+