Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredno je zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Za poljoprivredno zemljište u Republici Hrvatskoj karakteristično je dvojno vlasništvo, i to: poljoprivredno zemljište u vlasništvu države (vlasništvo Republike Hrvatske) i poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu raspolaže se sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN, br. 20/2018), Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o obveznim odnosima.
Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim se propisuje raspolaganje državnim poljoprivrednim zermljištem, općine i gradovi (jedinice lokalne samouprave) donose program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za svoje područje, na koji suglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Navedeni program je osnova za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje te općine odnosno grada.

 

ZPZemljiste th
Zavod za informatiku Osijek je temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu krenuo u razvoj novog web aplikacijskog programa „Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta“ koji će obuhvaćati evidenciju ugovora i financijsko praćenje zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta uz ispis potrebnih uplatnica. Web program prati i evidenciju i statistiku koncesija i neobrađenog zemljišta. Svi pregledi i statistike biti će izrađeni temeljem unosa katastarskih čestica te pravnih i fizičkih osoba. Dokumentacija i obrasci odluka, javnog natječaja i izjava koji prethode zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta nisu predmet ovoga računalnog programa jer su gotovi obrasci propisani zakonom i može ih se pronaći na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te ih jedinice lokalne samouprave mogu jednostavno koristiti i primijeniti u praksi.

Top