Registar nekretnina

Temeljem analize Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu drugih županija, gradova i općina te Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske prema kojem je ustrojen Registar državne imovine pri Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom utvrdili smo sve potrebne podatke koje mora sadržavati Popis nekretnina u vlasništvu županija, gradova i općina.

Slijedom navedenih činjenica krenuli smo u izradu web računalnog programa „Registar nekretnina“ koji osim podataka evidencije i financija, uključuje i ostale potrebne statistike i preglede vezane uz Popis nekretnina u vlasništvu JLS.

 

Web računalni program omogućava:
Popis i evidenciju nekretnina:

1. Vrsta nekretnine
2. Pravni oblik
3. Katastarska općina
4. Katastarski plan
5. Posjedovni list
6. ZK Uložak
7. Poduložak
8. Katastarska čestica
9. Kultura katastarske čestice
10. Opis površine
11. Površina (m2)
12. Način stjecanja
13. Vrsta vlasništva
14. Titular vlasništva
15. Udio vlasništva
16. Tereti
17. Sudski spor
18. Nositelj prava
19. Udio nositelja prava
20. Pošta nekretnine
21. Mjesto nekretnine
22. Ulica i broj nekretnine
23. Mjesni odbor-Gradska četvrt
24. Planska namjena
25. Korisnik nekretnine
26. Pravna osnova-status:
27. Udio pravne osnove
28. Stanje imovine
29. Vrijednost nekretnine
30. Naziv procjenitelja
31. Datum stanja nekretnine
32. Napomena
Pregled i evidenciju financija nekretnina:

I Ulaganja:
1. Izvor financiranja
2. Vrsta ulaganja
3. Korisnik
4. Izvođač
5. Iznos
6. Datum
II Prihod:
1. Vrsta prihoda
2. Korisnik
3. Uplatitelj
4. Iznos
5. Datum
Pregled i statistika nekretnina prema:

1. Vrsti nekretnine
2. Pravnom obliku
3. Katastarskoj općini
4. ZK ulošku
5. Katastarskoj čestici
6. Vrsti vlasništva
7. Mjesnom odboru-gradskoj četvrti
8. Izvoru financiranja
9. Vrsti ulaganja
10. Vrsti prihoda


reg nek

Top