Urudžbeni zapisnik

web icon ap uzProgram za vođenje pisarnice
Uredsko poslovanje obuhvaća primanje i izdavanje pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.
Aplikacija „Urudžbeni zapisnik“ je WEB aplikacija te sadrži sve što je potrebno za efikasno vođenje evidencije o primljenim i izdanim pismenima. Aplikacija povezuje pismena upravnog i neupravnog postupka u jedinstvenu radnu okolinu, pa je stoga namijenjena svima koji žele poboljšati svoju organiziranost i produktivnost. U izradi urudžbenog zapisnika korištena je najnovija zakonski propisana pravna regulativa (primjenjuje se od 1.1.2010). Aplikacija omogućuje višekorisnički rad. Sigurnost je implementirana kroz više razina pristupa podacima, time se može određenom korisniku dozvoliti ili oduzeti pravo na rad u dijelu aplikacije čime osiguravamo zaštitu podataka od neovlaštenog ažuriranja i pregledavanja pojedinih dijelova baze podataka. Aplikacija je izrađena primjenom najnovijih WEB rješenja.

 

Aplikacija obuhvaća:
• Urudžbeni zapisnik (neupravni postupak)
• Upisnik upravnog postupka
• Interna dostavna knjiga
• Dostavna knjiga za poštu
• Knjiga primljene pošte
• Razna statistička izvješća
• Ispis omota spisa
• Arhivsko gradivo (izrada xml datoteke za dostavu podataka u sustav ARHiNET Hrvatskog državnog arhiva)

Prednosti aplikacije
• Nema instalacije - pristup putem interneta
• U svakom trenutku na raspolaganju je najnovija inačica aplikacije
• Jednostavnost korištenja: omogućuje svakom korisniku da u potpunosti ovlada mogućnostima aplikacije u vrlo kratkom vremenu
• Jednostavnost unosa i pretraživanja podataka
• Prilagodbe i dorade po zahtjevu korisnika
• Stalni razvoj i usavršavanje aplikacije
• Podrška korisniku programa (e-mail podrška, dirketna podrška preko Interneta)
• Direktan administratorski pristup podacima (pomoć pružaju djelatnici ZIO-a)

Minimalni potrebni resursi
• računalo sa instaliranim Internet Explorerom 7.0 ili novijim, A3 pisačem za ispis omota spisa i ADSL pristupom internetu

Top