Socijalna skrb Županije

Upravni odjeli za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu kao upravna tijela Županije obavljaju poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i športa te tehničke kulture. Upravni odjeli za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju poslove vezane uz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnosti Županije.

Web računalni program 'Socijalna skrb Županije' je paket programa za oba odjela koji obuhvaća kompletnu evidenciju i obradu zahtjeva za Jednokratnu pomoć, Uskrsnice, Ogrjev, Mrtvozorstvo, Stipendije učenika i studenata i financiranje programa i projekata Udruga od interesa za opće dobro Županija.

 

Top