Grobni očevidnik - Registar umrlih osoba

Grobni očevidnik sa registrom umrlih osoba je kompletna internet aplikacija usklađena s važećim zakonskim propisima o vođenju grobnog očevidnika, od 1. siječnja 1999. godine NN 143/98, a na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o grobljima NN 19/98. Aplikacija omogućava obradu i pregled svih važnih elemenata o korisnicima grobnih mjesta, ukopanim osobama, položajni plan grobnog mjesta putem digitalnih GIS karata, zaduženjima, uplatama, tehničkim karakteristikama objekata i uvjetima za upravljanje grobljima.  

Funkcionalnosti grobnog očevidnika:

 1. Evidencija vlasnika-korisnika i umrlih osoba po grobljima
 2. Evidencija grobnih mjesta – svako grobno mjesto povezano sa:
  vlasnikom-korisnikom, umrlim osobama, položajnim planom na groblju ucrtanim putem digitalne GIS karte te financijskim podacima zaduženja i plaćanja
 3. Evidencija grobnih mjesta moguća po vrsti, broju umrlih osoba, površini ili cijeni
 4. Evidencija i ispis Grobnog očevidnika
 5. Evidencija i ispis Registra umrlih osoba
 6. Ispis pojedinačnih Rješenja o dodjeli grobnog mjesta
 7. Ispis Uplatnica za dodjelu grobnog mjesta
 8. Ispis pojedinačnih i godišnjih Rješenja o godišnjoj grobnoj naknadi
 9. Ispis pojedinačnih i godišnjih Uplatnica za grobnu naknadu
 10. Sve vrste pretraživanja, pregleda i statistike vezane za vlasnike-korisnike, umrle osobe i grobno mjesto
 11. Financijsko zaduživanje vlasnika-korisnika grobnog mjesta za dodjelu grobnog mjesta i godišnju grobnu naknadu
 12. Financijsko razduživanje vlasnika-korisnika grobnog mjesta za sve vrste plaćanja putem temeljnice
 13. Saldo i promet financijskog stanja po grobljima, vlasnicima-korisnicima i grobnim mjestima
 14. Evidencija i ispis pojedinačnih i grupnih Opomena za sve vrste neplaćanja
 15. Ispis pojedinačnih i grupnih Uplatnica za opomene
 16. Kompletan šifarski sustav potreban za rad web aplikacije
 17. Mogućnost samostalnog ucrtavanja grobnih mjesta na GIS kartu i povezivanje s podacima
 18. Moguć prikaza više podloga za GIS karte kao što su digitalni orto foto (DOF), razne katastarske karte
 19. Mogućnost importa geodetskog snimka

 

Cijena:

Cijena računalnog programa:                0,00 kn

Mjesečno održavanje:                        400,00 kn + PDV (za jedno groblje)

                                                       50,00 kn + PDV (za svako slijedeće groblje)

U cijenu uključena edukacija i mjesečno održavanje

 

Top