Koncesije u zdravstvu

Web računalni program „Koncesije u zdravstvu“ izrađen je novim Microsoft .NET tehnologijama sa MS SQL bazom podataka koja može biti smještena na Vašem ili našem web serveru.

Za ovu internet aplikaciju nije potrebna nikakva posebna instalacija na računala korisnika nego se programu pristupa putem interneta uz dobijenu pristupnu lozinku što u praksi znači rad sa programom za 5 minuta.

Obzirom na jednostavnost programa edukaciju je moguće napraviti putem telefona i Teamviewer programa za komunikaciju sa korisnikom. Podrazumijeva se da su i druge opcije za edukaciju korisnika izvedive uz zajednički dogovor.

Navedeni program se sastoji od slijedećih važnijih dijelova:

 

1. Koncesija:

Prvi dio web programa sadrži dodjelu koncesije prema važećim zakonskim kriterijima (slika 2.).

Slika 1.

 

Kriteriji za dodjelu koncesije:

Slika 2.

 

Pritiskom na dugme „Ispis“ dobijete u .pdf formatu ispis dodjele koncesija prema djelatnostima (slika 3.).

Slika 3.


2. Financije:

Drugi dio web aplikacije pripada financijama i praćenju plaćanja pojedinih dodijeljenih koncesionara putem temeljnica, pregleda kartica koncesionara kao i sintetika salda i prometa stanja (slika 4.)

Financije se izrađuju za svakog korisnika programa pojedinačno i dogovorno u ovisnosti od vrste i načina financijskog poslovanja.

Slika 4.

 

3. Šifarnik:

Treći dio internet aplikacije sadrži popis svih mogućih ordinacija, razvrstanih po djelatnostima, koje bi mogle ući u koncesiju. To je temeljni šifarnik sa općenitim podacima o ordinaciji ( slika 6.) i ujedno služi kao evidencijska podloga za daljnju obradu podataka i komunikaciju sa koncesionarima.

Slika 5.

 

Slika 6.

Top